Sumi-e

Seal SDN

Základní filosofií sumi-e je použití mála k vyjádření všeho. Sumi-e znamená v překladu z Japonštiny malování tuší, přesněji ´sumi´ je tuš a spojením s ´e´ vznikne výraz obrázek tuší. V zjednodušené malbě je zachycena základní podstata objektu,  harmonie stavu duše a schopnosti vnímání malíře.

Základními motivy jsou orchidej, bambus, květ švestky a chryzantéma, jejichž je  popsána v různých knihách a publikacích.

Kořeny malby sumi-e byly v dávné Číně odvozeny od tradiční kaligrafie-čínského písma. V období Song a Yuan dynastie (960-1368 A.D.) nastal veliký rozmach umění zdůrazňující přímý vliv vnímání života a spontánnost projevu. Během této periody Zen budhisté přenesli filozofii a malbu do Japonska, kde se stala součástí japonské kultury.

Cílem sumi-e je vytvořit zjednodušený obraz, tradičně motivu z přírody, pomocí jednoduchých tahů štětcem a zachytit základní vjem. Malování je formou meditace, která tvůrci přináší vnitřní uspokojení, úlevu a pocit harmonie. Pokud dokončený obraz přináší pozitivní pocit i pozorovatelům, pak je smysl tvorby naplněn.

V novodobé západní kultuře slovo Sumi-e odkazuje k jakémukoli malování tradiční technikou tuší s použitím štětce z přírodních materiálů a rýžového papíru.Současné malíře sumi-e je možno nalézt po celém světě s různým etnickým zázemím. Každý umělec má vlastní způsob projevu vyjádřující individuální kulturní zkušenost.

Okamžik, kdy se štětec s barvou dotkne papíru a zamýšlený obraz se začne formovat, je portrétem nejhlubších citů malíře.

Kouzlo rytmu linie, stínu a pohybu odráží stav duše.

Lines 09, Toronto, Canada, 2009

.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s