Simona Němcová

Březina vernisaž 1

Simona Němcová se amatérskou tvorbou různého druhu zabývá mnoho let.

Narodila se v Ústí nad Labem, kde absolvovala Základní jazykovou školu a Gymnazium. Promovala na Fakultě všeobecného lékařsví Univerzity Karlovy v Praze v roce 1987. Od roku 1993 žije v Minnesotě, USA. V současné době se profesionálně zabývá sonografií.

Před několika lety ji zaujala malba na hedvábí a tento zájem vedl až k malbě tradiční japonskou technikou. Se Sumi-e se setkala v Edina Art Center na podzim 2004, kde probíhal seminář o základech tohoto stylu. Návštěvy Japonska vedly k originálnímu tvůrčímu výrazu snoubící moderní styl jednoduchosti, kaligrafii a tradiční japonskou malbou. Zásadní charakteristikou tvorby je vyjádření emočního náboje, symbolické zachycení momentu nebo přirozené krásy.   Aktivně se začlenila do skupiny malířů Sumi-e Ming Chiao Chapter of Minnesota a je členkou Sumi-e Society of America.

Zúčastňuje se často akcí v Minnesotě i každoročních amerických výstav Sumi-e, kde získlala několik ocenění.

Pravidelně vystavuje v rodinné Galerii na Gruntu v Lukově u Úštěka i v jiných prostorách v Evropě.

???????????????????

Simona Němcová has been doing amateur art of various kinds for many years.

She was born in Ústi nad Labem, Czech Republic, where she attended Elementary Language School and Gymnazium. Later she attended the Faculty of Medicine Charles University in Prague, where she graduated with a Medical Doctor degree in 1987. She lives since 1993  in Minnesota, USA. She is professionally interested in sonography.

A few years ago she was inspired by silk painting and this interest led her to a traditional Japanese technique of painting. She found Sumi-e at the Edina Art Center in fall 2004, where she attended a seminar about basics of the style. She is an active member of a Sumi-e group the Ming Chiao Chapter of Minnesota and a member of the Sumi-e Society of America. Trips to Japan lead her to a new art style inspired by calligraphy and traditional Japanese paintings. The main characteristics of her art is  expressing emotional charge, simplistic capture of a moment or natural beauty.

She collaborates at shows in Minnesota and exhibits annually with Sumi-e Society of America, where her works received awards.

She has regular shows at Gallerie na Gruntu v Lukově u Úštěka and other locations in Europe.

3 thoughts on “Simona Němcová

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s